top of page

HİZMETLERİMİZ

BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI

 

Bilişim, teknolojiyi insan ve çevre ile bütünleşik şekilde ele alan, iş hayatının vazgeçilmez bir bileşenidir. 

 

Özel sektör ve kamu kurumlarına;

 

Bilişim Projeleri Yönetimi

Bilişim Servis Yönetimi

Bilişim Yönetimi

Ürün ve Hizmet Yönetimi – ‘Terzi Söküğünü Dikemez’

Fizibilite ve Teknik Şartname Çalışmaları

Stratejik Planlama ve Yol Haritası

 

konularında hizmet sunan ALFA, herhangi bir yazılım veya donanım firmasının temsilcisi olmadığından tüm çalışmaları çözüm odaklıdır.

 

Bilişim alanında ürün ve hizmet üreten özel sektör ve kamu kurumlarına yönelik olarak sunulan Ürün ve Hizmet Yönetim Danışmanlığı, ürün/hizmetlerin stratejilerinin oluşturulması ve planlanması, ürün/hizmet geliştirme ve yenilenmesine yönelik tüm faaliyetler, ürünün gerek müşteri gerekse teknik ihtiyaçları tespit ve yönetimini kapsamaktadır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Hemen her sektörde ve giderek artan rekabet ortamında, firmaların ayakta kalabilmek için hızla değişen koşullara uyum sağlamaları kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Firmalar kadar kamu kurumları da artık; çalışan memnuniyeti, kurumsallaşma, zaman yönetimi, markalaşma vb. konularda danışmanlığa ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

ALFA, özel sektör ve kamu kurumlarına temel olarak,

 

Kurumsal Yönetişim

İş Süreçleri Analizi ve Modelleme

Fizibilite Çalışmaları

Stratejik Planlama ve Yol Haritası

Teknoloji firmalarına özel 'TeknoKOBİ' danışmanlık paketi

Özelleştirme Projeleri Danışmanlığı

Kamu Kurumları ile İletişim Danışmanlığı

Gayrimenkul Temini ve Aracılık Hizmetleri

 

konularında hizmet sunmaktadır.

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

 

ALFA, enerji santrali ve rafineri kurmayı planlayan firmalara özel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Enerji sektöründeki hedef pazarı büyük inşaat firmaları, kamu kurumları, belediyeler ve enerji santralları oluşturmaktadır. Hizmetlerimiz tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, üretim ve montajı konularında olduğu gibi, tesisin işletimi, ürünlerin pazarlaması gibi destek hizmetlerini de kapsamaktadır. Enerji tesislerinin özelleştirilmesi konusunda alıcı adayları için teknik ve mali fizibilite çalışmaları yapılmakta olup özelleştirme ihalelerinin her aşamasında alıcı firmaya yatırım danışmanlığından  çalışma finansmanı teminine kadar danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

KATILIMCI PROJE YÖNETİMİ

 

Yaşamımızın hemen her alanında karşımıza çıkan ‘proje’ kavramı ile birlikte ‘Proje Yönetimi’ konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır.

ALFA olarak sunduğumuz Katılımcı Proje Yönetimi yöntemi ile, özel sektör, kamu ve sivil toplum alanlarında projelendirme hizmeti verilmekte, projelerin etkin ve sonuç odaklı olarak yönetimi gerçekleştirilmekte, ulusal ve uluslararası projelerde olduğu kadar Avrupa Birliği, Dünya Bankası projelerinde de deneyimli proje yöneticilerimiz görevlendirilmektedir. 

bottom of page