top of page

PROJELERİMİZ

ALFA olarak yer aldığımız tüm projeleri aynı zamanda deneyim hanemize yazdığımız kazançlar olarak değerlendirmekteyiz. Hizmetlerimizin çok-boyutlu olmasının arkasında yatan en önemli unsurlardan birisinin de  bu olduğuna inanıyoruz. Katkı sağladığımız her iş, her proje bize farklı ufuklar açmakta; farklı sektörler ve iş alanlarında gerçeklerle uyumlu, basit ve kullanılan çözümler sunmamızı sağlamaktadır.

Başarı Öyküleri....
 

DSİ Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama Hizmeti

 

Signum TTE Stratejik Planlama ve Ürün Yönetim Danışmanlığı

 

Türkiye Kamu İhale Sisteminin Güçlendirilmesi projesi – Bilgi Teknolojileri Komponenti - Danışmanlık ve Proje Yönetimi Hizmetleri

 

AB İş Geliştirme Merkezleri BT Danışmanlığı

 

İstanbul Valiliği Sismik Riski Azaltma Projesi BT danışmanlığı

 

SGK BT Servis Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Sistemi danışmanlık hizmeti

 

SGK Dava ve Mütalaa Uygulama Yazılımı

 

TKİ kurumsal yönetim ve iş süreçleri danışmanlık hizmeti

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi danışmanlığı

bottom of page